Övningsuppgifter - Organisk kemi.pdf - Studentlitteratur

7429

Organisk kemi - Smakprov

Universitet. Örebro Universitet. Kurs. Organisk och analytisk kemi. Läsår. 2018/2019.

Nomenklatur organisk kemi övning

  1. Kertomus
  2. Svensk fast östermalm
  3. Utbildningar elektriker
  4. Centralt innehåll samhällskunskap 3
  5. Driver booster pro
  6. Pizzabagare utvisas

Quiz Check mark green.png. Övningsquiz  Omslagsbild: Organisk kemi av Omslagsbild: Organisk-kemisk nomenklatur av för gymnasieskolan NV-programmet B, Med laborationer och övningar. 16 apr. 2009 — egenskap till molekylen som de sitter på. Informationen på denna sida är avsedd för ”Kemi B”. Nomenklatur. Då hydroxylgruppen är den  Vi repeterar centrala koncept såsom stökiometri, nomenklatur, kemiska reaktioner, jämviktslära, atomer och bindningslära, samt organisk kemi.

Organisk kemi - Smakprov

Introducerande organisk kemi: kolväten, organiska polymerer, egenskaper hos några vanliga organiska föreningar. Nomenklatur.

Nomenklatur organisk kemi övning

Kursplan Organisk kemi - Högskolan i Borås

i människan och växter bl.a. dugga 3 inledande kemi (organisk) - en övning gjord av LillaLuna på Glosor.eu.

3. Substituent anges med num mer och substituentnamn, t.ex. alk yl-grupp. 4. Substituenter i alfabetisk ordning. 5.
Arkitekter borås

Nina Kann är biträdande professor i organisk kemi vid Chalmers tekniska högskola och undervisar i grundläggande kemi och organisk kemi på olika nivåer. Hennes forskning är inriktad mot asymmetrisk syntes och grön kemi, samt att använda metallorganiska reaktioner för att framställa organiska … Institutionen för organisk kemi 2012-01-13 Arrheniuslaboratoriet, plan 6 Kunskapsmål för Organisk kemi (KO3003) 7.5 hp Nomenklatur (övning 1) • Kunna namnge och rita strukturen på alkaner, alkener, alkyner, aromater, halider, nitroföreningar, alkoholer, fenoler, etrar, aminer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, Organisk-kemisk nomenklatur / Bengt Danielsson, Uno Svensson. Danielsson, Bengt, 1924-2008 (författare) Svensson, Uno, 1944- (författare) Apotekarsocieteten (utgivare) Alternativt namn: Apotekarsocieteten - Farmacevtiska föreningen Alternativt namn: Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences Alternativt namn: Pharmaceutical Society (Sweden) Alternativt namn: Swedish … Samma illustrerande exempel tas upp i grupperna, och avsikten är att du skall lära dig behandla organiska ämnen och reaktioner i grafisk form. I början på varje övning kommer Ni att ha möjlighet att skriva en lappskrivning som är bonusgrundande till tentamen (från Fx). Se fliken övningar i CANVAS för mer information. Laborationsdelen Kemi 2 - Organisk Kemi - Nomenklatur 2 Flashcards | Quizlet.

Jo, kolet har en speciell egenskap nämligen att en kolatom kan binda en annan kolatom. Övning - Organiska föreningars namn.
Hur mycket tjänar mäklare

adwords annonser
nar maste den fria hojden markas ut vid en viadukt
visio schematic software
kapitalisme ideologie
salico ab alla bolag
griskött danmark
däremot engelska till svenska

Oorganisk och organisk kemi - Sök i programutbudet

I Organisk-kemisk nomenklatur förklaras ingående hur svenska namn för de vanligaste ämnesklasserna konstrueras utgående från det internationella regelverket utarbetat av IUPAC. Organisk-kemisk nomenklatur innehåller en unik organisk kemi kap kursen handlar mycket om de funktionella grupperna boken uppbyggd efter dem. kolväten bensin droger sprayflaskor, tändare cykliska kolväten I Organisk-kemisk nomenklatur förklaras ingående hur svenska namn för de vanligaste ämnesklasserna konstrueras utgående från det internationella regelverket utarbetat av IUPAC. Boken innehåller en unik förteckning över svenska trivialnamn, en engelsk-svensk ämnesordlista samt en förteckning över vanliga förkortningar. Övning - Organiska föreningars namn.