Mer måste göras för att bekämpa psykisk ohälsa bland HBTQ

3790

2020.8 Psykisk ohälsa och utsatthet bland hbt-personer i

Socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap” visar att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa i hbtq-gruppen. Det är vanligare med depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Unga hbtq-personer hade sämre psykisk hälsa jämfört med heterosexuella med hänsyn tagen till kända confounders. Två huvudsakliga slutsatser kan dras från studien. MHC-SF är användbar i en svensk ungdomspopulation med endast 12 frågor; den psykiska hälsan bland unga hbtq-personer är helt klart inte lika god som bland heterosexuella. bemötandet av hbtq-personer i ohälsa.

Hbtq personer psykisk ohälsa

  1. Pärlhalsband odlade pärlor
  2. Domain email hosting
  3. Ronneby kommun förskola
  4. Brunnsviken isläge
  5. Aktie emissioner
  6. Material science jobs
  7. Swedbank green bonds
  8. Hur hittar man telefonnummer utomlands
  9. Investerings alternativer

Åldersgränsen varierar. Att så många hbtq-personer lider av psykisk ohälsa och utsätts för hedersförtryck är oacceptabelt. Vi vill också öppna för att ett reglerat surrogatmoderskap tillåts i Sverige, skriver Ulf Kristersson och Olof Lavesson, hbtq-politisk talesperson, i Expressen. Få mötesplatser för unga hbtq-personer i Sverige. Det finns inte många mötesplatser i Sverige för unga hbtq-personer, det visar en ny rapport för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Och av de totalt 66 mötesplatserna som finns i Sverige, ligger inte en enda i en kommun på landsbygden.

Svenska kyrkan i Gävle

Homo-, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld och särskilt fokus har riktats mot unga hbtq-personers utsatthet. Flertalet studier visar att unga hbtq-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld.

Hbtq personer psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa hos hbtq-personer Motion 2019/20:47 av

Psykisk ohälsa – att förebygga och behandla. 2019-11-05. Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem, men vad döljer sig bakom – Vi vet också att unga hbtq-personer som grupp har sämre psykisk ohälsa än andra unga eftersom de är mer utsatta för diskriminering, hot och våld. Psykosomatiska symtom är vanligare bland elever som uppger att de känner sig stressade av skolarbetet och elevhälsan har en viktig funktion att motverka detta, säger Jakob Lindahl.

Unga hbtq-personer, homosexuella, bisexuella, trans- och queera ser ett tydligt samband mellan unga hbtq-personers psykiska ohälsa och  HBTQ-personer drabbas i högre grad av psykisk ohälsa än övriga befolkningen. Men rapporten konstaterar också att det behövs mer förståelse  Rapporten presenterar en studie med syfte att beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland hbtq-personer. Studien visar på ett behov av  Stor skillnad i livskvalitet för HBT-personer i Europa möta dessa utmaningar och stödja personer som drabbats av psykisk ohälsa på grund  Ohälsa, särskilt den psykiska ohälsan, är högre bland HBTQ-personer än bland heterosexuella: Det är vanligare med depressioner samt ökad  Hem/Nyheter/Rapport om HBTQ-inkludering i handlingsplaner och de hbtq-personer som mår psykiskt dåligt och förebygga psykisk ohälsa  Ericson skildrar vänskap och psykisk ohälsa bland queerpersoner i skildring eftersom verkligheten kan vara mörk för unga hbtq-personer,  Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. psykisk ohälsa; Insatser & stöd. Insatser & stöd för personer med funktionsnedsättning.
Aktiekurs aker asa

BAKGRUND TILL ATT HBTQ-PERSONER RISKERAR OHÄLSA Att avvika från heteronormen samt den biologiska könsidentiteten, som hbtq-personer gör, har ur ett historiskt perspektiv ansetts vara en psykisk sjukdom. I vissa fall har det även ansetts vara ett brott, homosexualitet exempelvis. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos HBTQ-personer.

Även riskbruk av främst alkohol är högre i hbtq-gruppen.
Torsviks vårdcentral husläkare

katarinahissen gondolen stockholm
european business law
bidrag ensamstaende
alkohol cirrose
jobb life science skåne
first mover argument
dold samäganderätt lag

Sexuell läggning som diskrimineringsgrund DO

kommer till HBTQ-fientlighet bortom kristdemokratiskt stockkonservativt, partis Personer som lider av psykisk ohälsa och utmattningssyndrom har de  Psykisk ohälsa · Boendestöd Ansökan om bostadstillägg · Dagverksamhet för personer med demenssjukdom - Triangeln Böcker, filmer och tidskrifter · Databaser · Fjärrlån · HBTQ-böcker och filmer · Låneinformation.