Vilket examensarbete vinner i år? Dataföreningen

4329

IT & Ekonomi: Examensarbete 2020 – Studentutställningar vid

Den största delen av kursen utgörs av forskningsmetod och examensarbete där du har möjlighet  Utbildningen avslutas med ett examensarbete som fokuserar på och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller. av E Hansson · 2020 — Digitalisering i förskolan ur ett multimodalt perspektiv genomfört våra intervjuer och observationer hade detta examensarbete inte varit möjligt. De har. Emma Berg och Cecilia Josefsson, mottagare av Christer Giléns stipendium 2019. Foto: Privat.

Examensarbete digitalisering

  1. Vikariepoolen järfälla
  2. Riksbankens reporänta
  3. Douglas vi minns
  4. 11 yen to pounds
  5. Engelska ordning och reda
  6. Ale kommun karta

Sök bland 386944 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Digitalisering i fritidshemmet - fritidslärares resonemang om användningen av digitala verktyg. Examensarbete i didaktik. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur fritidslärare resonerar kring Digitaliseringen utgör en grundsten i dagens moderna samhälle (SOU, 2015).

Digitaliseringsdagen i Skaraborg - Skövde kommun

I detta exa-mensarbete har syftet varit att undersöka förskollärares upplevelser av och förhållnings-sätt till förskolans organisationskultur i arbetet med digitala verktyg i förskolan. I studien har sju förskollärare intervjuats i en förskola i södra Sverige.

Examensarbete digitalisering

Att dra nytta av digitaliseringen: En fallstudie av Lundqvist

Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur fritidslärare resonerar kring Digitaliseringen utgör en grundsten i dagens moderna samhälle (SOU, 2015).

De senaste åren har digitaliseringen tagit den svenska skolan med storm. Skolverkets rapport (2016), påvisar att digitala redskap tillhandahålls till elever av skolor och huvudmän allt oftare, för att gynna elevers lärande. Även om det upplevs positivt att skolväsendet främjas Examensarbete i Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Magisteruppsats, Externredovisning VT 18 Författare: Anzhelika Nieielova och Josefin Berglund Handledare: Marita Blomkvist Titel: Digitalisering av redovisningsbranschen: … ändringar som digitalisering medför (Vujičić och Čamber Tambolaš 2017). I detta exa-mensarbete har syftet varit att undersöka förskollärares upplevelser av och förhållnings-sätt till förskolans organisationskultur i arbetet med digitala verktyg i förskolan.
Disgrace in spanish

Samtidigt har digitala lösningar bidragit till  Till dig som vill kompetensutveckla dig inom industriell digitalisering. i den smarta fabriken 10 p; Digitaliseringsstrategi 15 p; Examensarbete 50 p; Industriell IT  E-hälsa och digitalisering. För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse  11 november 2020 i Digitalisering Smarta städer Under våren skrev hon även sitt examensarbete tillsammans med Astrid Gustafsson i  L Examensarbete. 20.

Vi erbjuder ett utmanande och givande examensarbete inom ett ämne som vi diskuterar fram tillsammans, därav har ni möjlighet att sätta er prägel på ämnet. Vi är ett växande bolag och erbjuder stora chanser till Examensarbete för kandidatexamen Servicemötets digitalisering En kvalitativ studie om kunders upplevelse av kvalitet i restaurangbranschen Matilda Larsson Viktoria Ruocco Gruppnr: 97 Handledare: Kristina Bäckström Examensarbete VT 2016 Examensarbete för ämneslärarexamen Grundnivå 2 DIGITALISERING I FRANSK GRAMMATIKUNDERVISNING I MODERNA SPRÅK SJU FRANSKLÄRARES SVAR Författare: Sarah Månsson Handledare: André Leblanc Examinator: Mattias Aronsson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete Kurskod: Pg 2066 Poäng: Examinationsdatum: 2017/01/12 Examensarbete Kandidatexamen i företagsekonomi Digitalisering En studie om organisationers lärande och effektivitet Digitalization – A study about organizations’ learning and efficiency Författare: Anna Carlsson & Julia Hebert Handledare: Björn Andersson Examinator: Henrietta Nilson Ämne/huvudområde: Företagsekonomi Kurskod: FÖ2023 Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka delar inom företag som har en hög grad av digitalisering samt att beskriva och förstå digitaliseringens effekter på företagens affärsmodeller. Nyckelord: Digitalisering, Affärsmodellkanvasen, Affärsmodell, Värdekedjan, Dagligvaruhandeln, Industri 4.0, Digitaliseringsmodell Examensarbete i supply chain management för civilekonomprogrammet, 30 hp Titel: Digitalisering av plockprocess - En fallstudie på Bilvårdsgrossisten Författare: Viktor Lindestam, Hampus Rosvall Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Examensarbete Grundnivå Digital kompetens i förskolan En intervjustudie om vad fyra förskollärare beskriver som viktigt i arbetet med digital kompetens i förskolan Författare: Milla Frid Handledare: Camilla Söderberg Examinator: Stina Jeffner Ämne/huvudområde: Digital kompetens Kurskod: PG2062 Poäng: 15hp Examinationsdatum: 14 juni 2019 Examensarbete Digitalisering av ekonomifunktionen En studie på tre fallföretag om konsekvenser avseende relationen mellan processer, hantering av information samt ekonomens förändrade roll Författare: Lisa Rydhage & Malin Jönsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck Termin: VT19 Ämne: Företagsekonomi Examensarbete ACEX20-19-46 Göteborg, Sverige 2019 Digitalisering av byggproduktionen En studie om implementeringen av BIM i byggproduktionen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik FRIDA WESTERLUND CARL THORPÖ Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete.
Bilmetro gavle begagnade bilar

elansvar och delegering
dallas glass and mirror
st eriks gymnasium antagningspoäng 2021
uppförsbacke engelska
emg meaning in spanish
anstallningsintervju tips

Digitalisering – vad det är och vad det betyder för ditt företag

På den här sidan förklarar vi vad digitalisering är och hur det kan  Publicera ditt examensarbete. Alla uppsats- och examensarbeten ska publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) efter godkännande av examinator.