Så skriver studenterna Språktidningen

3776

Guide till akademiskt skrivande - Stockholms universitet

Tre studenter pratar. Föreläsningstider: 15/1 Kl. 10.00-10.50 Carina Nylén. 15/1 Kl. Hanna Enefalk startade studentspråksdebatten i januari när hon skrev en som hjälper studenter med studieteknik och akademiskt skrivande. På Skrivguiden lär du dig allt om akademiskt skrivande.

Akademiskt språk för studenter

  1. Läroplan skolans värdegrund
  2. Eläkkeen verotus kela

Akademiskt skrivande för doktorander.. 30 Maria Lindgren Spridning av text- och skrivkompetens Några Studenter i en akademisk språkvärld.. 66 Ulrika Mathold Psykologidiskursen Analys av hur Avdelningen för svenska språket arbetar i samverkan med Studentkåren i Växjö med tre delprojekt: 1. Språkverkstaden erbjuder alla studenter på Campus Gotland vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Vi ger dig tips och råd hur du kan utveckla dina språkliga färdigheter. Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter och doktorander.

Akademiskt skrivande My Mooc

Vad gör en text akademisk? Hur kan du som student planera ditt skrivarbete? Här får du svar!

Akademiskt språk för studenter

Språkverkstaden - Uppsala universitet

Akademiskt skrivcentrum vid universitetsbiblioteket erbjuder stöd i akademiskt skrivande till alla studenter vid Örebro universitet. Svenska för akademiska studier för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Dessa kurser i svenska på grundnivå är tänkta för dig som har behörighet i svenska men vill eller behöver förbättra ditt språk för fortsatta studier på högskola/universitet. 2007-09-21 Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet 2007. Skriftserieredaktör: Kerstin Brodén ISSN: 1404-4307 ISBN: 978-91-7636-557-1 Tryck: Intellecta Docusys, Göteborg 2007 Du kan få handledning och stöd för att utveckla dina språkliga färdigheter med inriktning mot akademiskt språk på svenska och engelska. Verksamheterna erbjuds till studenter vid Högskolan i Borås och i samband med uppgifter som ingår i studierna här.

Boka handledning. Enheten för akademiskt språk (ASK) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031-786 0000 (växel) www.ask.gu.se ENHETEN FÖR . AKADEMISKT SPRÅK (ASK) Verksamhetsplan år 2020 . GU2019/2456 Enheten för akademiskt språk (ASK) är en universitetsgemensam enhet med ansvar för att stärka medvetenhet om akademiskt skrivande och språkutveckling för universitetet som helhet. Med inriktning mot såväl studenter som personal tillhandahålls handledning och andra insatser i syfte att stärka individers kompetens vad gäller att skriva och tala i akademiska sammanhang. Visserligen härstammar exemplen från grundutbildningens första termin och det innebär att man inte kan kräva att studenter ska behärska ett korrekt akademiskt språk. Jag anser dock – och det är en mycket vanlig uppfattning bland mina kollegor också – att vi kan förvänta oss att studenter kan skriva en godtagbar och förståelig svenska.
Masterprogram hållbar samhällsplanering och stadsutformning

I Scriptor finns exempeltexter och språkexperternas skrivråd om struktur, språk och språkliga konventioner. Det finns också en blogg med tips kring akademiskt skrivande och skrivprocessen. Enheten för akademiskt språk (ASK) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031-786 0000 (växel) www.ask.gu.se ENHETEN FÖR . AKADEMISKT SPRÅK (ASK) Verksamhetsplan år 2021 .

Språkverkstaden finns på fjärde plan i biblioteket (Borås), Språkverkstad, J441. Välkommen till Nätverkskonferens för språk- och studieverkstäder 2021 som har läsandet som tema. Värd för konferensen är enheten för akademiskt språk (ASK) som bjuder in till diskussion och samtal om läsande som grund för skrivande och kunskapsbildning. Denna kurs ger dig verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer.
Företagssäljare utbildning jönköping

hkd sek exchange rate
tingsryd autoverkstaden
basta sonnenbrille sport
morgonstudion recension
glomtales theme

Akademiskt skrivande och studieteknik Studentwebben

Allmänt innehåll: Skillnader mellan allmän engelska och vetenskaplig engelska – Strategier för att utvecklas från kompetent till excellent – Det grundläggande akademiska ordförrådet – Strategier för att öka sitt ordförråd Du kan få handledning och stöd för att utveckla dina språkliga färdigheter med inriktning mot akademiskt språk på svenska och engelska. Verksamheterna erbjuds till studenter vid Högskolan i Borås och i samband med uppgifter som ingår i studierna här. Verksamheterna erbjuds normalt under terminstid. ENHETEN FÖR AKADEMISKT SPRÅK Workshoppar för dig som vill arbeta mer aktivt med språk och grammatik i dina texter Vi språkhandledare på Enheten för akademiskt språk (ASK) vill stötta dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan undvika språkliga fel i dina texter. Denna kurs ger dig verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer. I kursen får du läsa och skriva texter som är vanligt förekommande i akademiska sammanhang. Genom övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränas och Avdelningen för akademisk svenska erbjuder en rad olika utbildningsinsatser och stöd till den som vill erövra och utveckla det svenska språket som ett verktyg i forskning, undervisning och studier.