Biokol - Stockholms stad - Parker och natur

2957

Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 - Stockholms stad

Biokolet framställas av det lokala trädgårdsavfallet. Onsdag 29 mars invigdes en ny biokolanläggning i Högdalen – ett världsunikt projekt som rönt mycket uppmärksamhet. Öppen Fjärrvärme är en del av lösningen då anläggningen, förutom att omvandla stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, även producerar klimatpositiv fjärrvärme. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad har vi haft en anläggning för biokol i Högdalen. Den flyttas nu till Stockholm Vatten och Avfalls anläggning i Bromma. Det är en toppmodern kolmila där biomassa i form av trädgårdsavfall upphettas utan syretillförsel vilket gör att kolet blir kvar istället för att förbrännas helt och bilda CO2. Den nya biokolsanläggningen på Högdalen planeras att invigas den 29 mars.

Högdalen återvinning biokol

  1. Elfa lumi aktiebolag
  2. Avrunda heltal
  3. Moms på skrot
  4. Parkeringsböter malmö
  5. Likvärdig utbildning
  6. Hur mycket förstår en 10 månaders bebis

Att verka för ökad sortering och återvinning är ett gemensamt ansvar i samhället. När det finns material som av olika anledningar inte kan eller bör materialåtervinnas så anser Stockholm Exergi att energiåtervinning är en mycket bra metod för att plocka bort dem ur kretsloppet. Se hela listan på parker.stockholm Win-win-win när Telge Återvinning bygger ny biokolsanläggning mån, nov 25, 2019 16:21 CET. Nu står det klart att Telge Återvinning ska bygga en ny anläggning för att omvandla avfall till biokol. Högdalen.

Play - SLI

Expressen publicerade samma dag ett reportage om sopsortering med tips till privatpersoner om återvinning. Att verka för ökad sortering och återvinning är ett gemensamt ansvar i samhället. När det finns material som av olika anledningar inte kan eller bör materialåtervinnas så anser Stockholm Exergi att energiåtervinning är en mycket bra metod för att plocka bort dem ur kretsloppet. Se hela listan på parker.stockholm Win-win-win när Telge Återvinning bygger ny biokolsanläggning mån, nov 25, 2019 16:21 CET. Nu står det klart att Telge Återvinning ska bygga en ny anläggning för att omvandla avfall till biokol.

Högdalen återvinning biokol

De utvinner energi ur gamla rester – stockholmarna värmer

Biokolet framställs av det lokala trädgårdsavfallet. Biokolet minskar mängden koldioxid i atmosfären. Vid produktionen av biokol får man också ut … Biokol bidrar med en rad positiva egenskaper till jorden, det ger en porös struktur som ger god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna i jorden. Biokolets struktur skapar en gynnsam plats för markens mikroliv och biokol gynnar mykorrhizabildning. Gör din egen jordblandning: 1 påse planteringsjord 50 l. 1 påse biokol 4 l Återvinning av 6 avfallsfraktioner (matavfall, restavfall, kartong-, plast-, och metallförpackningar samt tidningar) kan genomföras Stockholm Vatten Avfall ABs befintliga verksamheter kan fortsatt inrymmas i Högdalen (Biokol, ÅVC-Trädgård, ÅVC-Vantör) 2019-11-27 Högdalen.

Vid en återvinningscentral i Högdalen i Stockholm står landets första större anläggning för tillverkning av biokol.
Foto express website

Falun. Mora. klokare användning av resurser för att minimera avfall, återvinna energi och åter anläggning i Högdalen, som byggts med stöd av 10 Biokolet är ett jordförbättringsmedel som också har den goda bieffekten att det binder kolet i jorden. Om alla lämnar sin gran till återvinning så räcker det till attvärma 4 000 lägenheter in för att omvandlas till biokol i Stockholm Exergis anläggning i Högdalen.

Värmen från anläggningen i Högdalen räcker till att värma upp 80 lägenheter/år.
Fn förhandling

universitetsholmens gymnasium sjukanmälan
jobba med funktionsnedsatta
lernia karlskrona
lean a3 metoden
soka jobb elevassistent
premiebefrielse sjukförsäkring
potentiell ökning

studiebesök – Stockholms Naturskyddsförening

Biokol kan användas bland annat i specialodlingar som i ekologisk frukt- och bärproduktion. Då tillförs biokol tillsammans med stallgödsel vid etablering av odlingen.