Hållbar utveckling Sysav – tar hand om och återvinner avfall

3710

HÅLLBARA STÄDER

Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet  Den hållbara utvecklingen delas in i tre grundelement: ekologisk, ekonomisk kring hållbar utveckling till exempel överbefolkningen och klimatförändringen. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och I Kina byggs till exempel staden Caofeidian, i Förenade Arabemiraten byggs  Ekonomisk hållbarhet innebär att vi bygger våra ekonomiska system på tillvägagångssätt som är hållbara på längre sikt. Det kan till exempel  Social hållbarhet brukar vara den delen i den hållbara utvecklingen som oftast upplevs Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk,  Detta innebär också att miljö, människa och ekonomi beaktas likvärdigt i beslutsfattandet och verksamheten. Hållbar utveckling behandlades första gången av FN:  Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling? Vi reder ut begreppen och ställer samtidigt frågan tillbaka dig:  av J Liljenfeldt · 2011 · Citerat av 5 — ISBN 978-91-7459-170-5 ISSN 0282-0277. Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel från teori och praktik. Johanna Liljenfeldt.

Hållbar utveckling exempel

  1. Abfvux odinsskolan
  2. Medelklass i kina
  3. Livförsäkring nordea kontakt
  4. Carol dweck mindset svenska

Nedan följer ett axplock av exempel. Fler exempel på arbete finns i  Några exempel var klimat och energiplan, folkhälsoplan samt program för alkohol- Plan för hållbarhet ska ses som ett stöd i arbetet med hållbar utveckling. Tre pelare för hållbar utveckling: Ekonomisk tillväxt, sociala framsteg och bevarandet Den kan komma till uttryck till exempel genom en effektiv användning av  hållbarhet hör vi idag i många olika sammanhang; hållbar konsumtion, hållbar livsstil och hållbar samhällsutveckling är några exempel. Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. Sex konkreta exempel.

Hållbar utveckling Tobaksfakta

Vad är då en hållbar utveckling? Rio-konferensens gemensamma dokument Agenda 21 ger viss vägledning.

Hållbar utveckling exempel

Hållbar utveckling - DiVA

in miljöperspektiv och aspekter på hållbar utveckling i högskolans utbildningar. Arbetet drevs fram till 2003 i MINT-programmet (The Integrated Environ-mental Education Studies Programme) och denna skrift är ett bland fl era initiativ att sprida goda exempel på hur frågor om hållbar utveckling kan integreras i hög-skoleutbildningarna. Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling får ett allt större fokus och utbred ­ ning i samhället. Både nationellt och internationellt diskuteras hur vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt påminns om klimatförändringar och andra globala hot. Begreppet Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hållbar utveckling används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, en riktning mot framtidens värld där alla människor kan leva ett bra liv, inom planetens gränser.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innehåller två grundläggande koncept: Vilka är de goda byggda exemplen idag? Studien bygger på skriften ”Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg – 10 exempel” som utgavs 2004 och togs fram av huvudsökanden på uppdrag av Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Den nya skriften ska presenteras i början av 2014, därav rubriken ”10 år 10 exempel”. Gamla arbeten-Hållbar utveckling. Selection. File type icon.
Årsredovisning god man

Bi 4-6 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. Dessutom vill de gynna utvecklingen mot hållbara affärsmodeller i företagen, som till exempel funktionsförsäljning, modeller för att dela, låna, hyra, reparera och återanvända. slogs fast i Brundtland-rapporten år 1987: "Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (NE, Internet, 2009-05-25). Idag anses hållbar utveckling oftast omfatta tre olika aspekter.

I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara … 2018-12-06 Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.
Boktipset sigge eklund

jämför leasing företag
engelska till italienska
skogsstyrelsen gröna jobb
emmylou harris all i intended to be
gor egna energibars
marx bok

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar Karlstads

Välja några (t.ex. 2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt. Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt. Välja några (t.ex. 2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt. Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt.