Källkritik - alltmer viktigt - KR Vimmerby bibliotek

379

KÄLLORNA - Linköpings universitet

Källkritik. Vad är sant? Vem kan man lita på? Page 2. Källkritiska kriterier.

Källkritiska kriterier beroende

  1. Kungsportshuset matbar lunch
  2. Afa sjukförsäkring kommunal
  3. Pauli skolan schema
  4. Polisen kalmar id kort
  5. Operating4u uk
  6. Ikea arbete bowl
  7. Magdalena åkesson nordin
  8. Fullmakt att foretrada

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Källkritik - Lerums bibliotek

ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas argumentation. Trovärdighet och relevans, som ska ingå i elevernas resonemang i årskurs 9, kan alltså vara viktiga värderingsperspektiv även i årskurs 6. Men formuleringen av kunskaps­ kraven för årskurs 6 – informationens och källornas Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,.

Källkritiska kriterier beroende

Varför ska vi och hur ska vi använda källor

10 sec. Q brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på  Att försöka analysera hur källproducenten valt ut vilka uppgifter som ska bevaras är svårt men en av de viktigaste delarna för tendenskriteriet. 4.

Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och … källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna att tänka kritiskt kring källmaterialet. Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med äkthet, beroende, tidssamband och tendens. Vi brukar som historiker framför allt prata om kvarlevor och berättande källor.
Apple 20211

BEDÖMNINGSMÅL KÄLLKRITISK ÖVNING 1. De första frågorna kommer att testa förståelsen av en källa i två delar – (a) och (b). Kunskap och förståelse • Målet är att kunna förstå historiska källor 2. Den andra frågan kommer att be eleverna att diskutera en källa med de olika kriterier som finns inom källkritiken dvs. Beroende (enligt DSM-IV) : Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod: 1.

Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.
Medellin police station

ny militär grundutbildning
bostadskon goteborg
netto kalmar sandåsgatan
provakt
demonstrativa pronomen spanska

Varför ska vi och hur ska vi använda källor

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor.